Vi inspirerar och stärker människor att leda vägen för att skapa förnybar energi (för alla).

ÖrebroBostäder

Tillsammans med InnoEnergy och ÖrebroBostäder har vi studerat nyttan av att använda sig av batterilager för att effektoptimera fastigheter, lagra energi och lastbalansera ut mot stamnätet. 

Hur kan prognosstyrning av batterilager med hjälp av Artificiell Intelligens skapa en kostnadsbesparing genom att reducera höga effekttoppar och öka egenanvändning av lokalproducerad el?


ÖrebroBostäder effektoptimerar med FlexPower

ÖrebroBostäder V2G

Tillsammans med ÖrebroBostäder först ut i Sverige med att installera och använda Vehicle-to-Grid-laddare (V2G), en helt ny teknik som kopplar ihop batterikapaciteten i parkerade elbilar med fastigheternas energisystem. 

Husen och bilarnas batterier samverkar med hjälp av FlexPower och bilarna kan nu användas som en effektresurs för att driva fastigheten och lagra överskottsenergi vid behov.En del av lösningen på utmaningen för det svenska elnätet, och klimatet.

Futurum Fastigheter

Under hösten 2018 inledde vi ett samarbete med Futurum för att minska återbetalningstiden på ett batterilagringssystem och samtidigt bli företagets första kommersiella kund för frekvensreglering på konsumtionssidan.


En ny lönsamhet i att investera i batterilager.

Stena Fastigheter

Med Stena Fastigheter har vi bedrivit samarbete sedan 2017 där vi har stöttat med strategiarbete och energirådgivning för Stenas modernisering av undercentraler och genomfört en pilotinstallation av FlexHeat, som har utvecklats tillsammans med Örebrobostäder.


"Vi ser Power2U som en ny typ av aktör inom energiteknik, och ger oss attraktiva alternativ"