Power2U deltar i workshop: Byggnader som balanserar nätet

I april deltog Power2U i Fastighetsnätverkets workshop om 'Byggnader som balanserar nätet' för att presentera hur våra lösningar bidrar till systemnytta.

Syftet med Fastighetsnätverkets nätverksträff var att informera Fastighetsnätverkets medlemmar om just fördelarna med att installera batterisystem i fastigheter. Batterierna kan användas för att hantera effekttoppar i svenska elnätet, men framförallt kan de användas för att balansera frekvensen i elsystemet när den hamnar över eller under 50 hertz.

Läs mer här