Så blir dina batteriinvesteringar lönsamma

Vi har genomfört ett spännande projekt för att utvärdera lönsamheten i batteriinvesteringar. Resultatet från testerna som har gjorts visar att genom att använda vår plattform för optimering av batterilagring samt sälja flexibel effektreserv till Svenska Kraftnät kan i snitt återbetalningstiden sänkas för batteriet i fastigheten med 50%. Läs mer om projektet här.

Bristen på kapacitet i näten hotar tillväxten i Sverige, meddelar Svenska Kraftnät, myndigheten som ansvarar för stamnätsledningarna i landet. De har redan sagt nej till utökning av nätkapaciteten i Stockholmsområdet, Uppsala, Västerås och flera andra orter. Denna utveckling har gått väldigt fort, för 3 år sedan hade man inte det här problemet. Egentligen saknas det inte el, men mycket av den produceras i norr och används i söder, och måste kunna ledas däremellan. När fler vill använda större mängder el samtidigt så behövs det en högre kapacitet i ledningarna för att få fram all el som efterfrågas.

Vi erbjuder nya energilösningar för att optimera energi- och effektanvändning i fastigheter, samtidigt kan vi aggregera flexibel effektanvändning för att bidra med nätnytta genom smart dynamisk styrning av fastighetens energitillgångar.

Projekt för utvärdering av batteriinstallationerna  

Tillsammans med InnoEnergy Scandinavia och ÖrebroBostäder har vi drivit projektet CODES - Control and Optimisation of Distributed Energy Storage med syfte att studera nyttan av att ha batterier som energilager för att kunna effektoptimera i fastigheterna, lagra energi och lastbalansera ut mot stamnätet.

Resultatet från testerna som har gjorts visar att genom att använda Power2Us plattform för optimering av batterilagring samt sälja flexibel effektreserv till Svenska Kraftnät kan i snitt återbetalningstiden sänkas för batteriet i fastigheten med 50%. Tillgången till och deltagande i frekvensreglering kommer i snitt att stå för 30 % av minskningen för återbetalningstiden och är i vissa fall nödvändig för att batteriinvestering skall kunna återbetalas inom den förväntade livslängden. 

Under projektet har vi designat, utvecklat och testat ett molnbaserat styrsystem för att styra och aggregera distribuerade batterilager. Syftet är att kunna leverera mervärde och tjänster både till batteriägare och elnätsoperatörer genom;

  • Prognosstyrning av batterier med hjälp av Artificiell Intelligens som skapar en kostnadsbesparing genom att öka egenanvändning av lokalproducerad el och reducera höga effekttoppar.
  • Möjliggörande av nya intäktskällor genom att batteriägaren tidvis upplåter en del av batterikapaciteten till stamnätsoperatören Svenska Kraftnät genom lastbalansering på frekvensregleringsmarknaden.
  • Genom att kombinera effektoptimering, lagring och lastbalansering i Power2Us plattform ökar resursnyttjande och batteriernas ekonomiska värde.

Batterier har installerats i 7 av ÖrebroBostäder fastigheter och driftas av Power2U. Batterierna har en energikapacitet mellan 7-32 kWh och har köpts in från olika svenska batterileverantörer bland annat Ferroamp och Nilar. Totalt aggregeras över 100 kWp av flexibel effekt från batterierna som kommer från outnyttjad lagrad energi.

”Vi kan redan idag se att det batterilager som installerats i vårt bestånd gör stor skillnad i de enskilda fastigheterna. Nästa steg är ett storskaligt batterilagringssystem, med målet att kunna samverka med andra hus och elnätet utanför. Vår vision är att ÖBO, bland annat genom insatser som COODES, ska vara med och bygga den smarta staden Örebro. Därför kommer vi fortsätta driva utvecklingen och satsa på den här tekniken”, säger Jonas Tannerstad, Chef för el och automation, på ÖBO

I projektets avslutande fas skall batteriinstallationerna hos ÖrebroBostäder kvalificeras av Svenska Kraftnät för att vara redo för att delta på frekvensregleringsmarknaden som öppnar upp senare under året.

Resultatet av projektet har blivit att Power2U nu kan erbjuda en lösning och marknadsaccess som gör fastighetsägare redo att delta i frekvensregleringsmarknaden. Tillsammans med vår partner ÖrebroBostäder har Power2U banat väg för den här lösningen och därmed är ÖrebroBostäder den första fastighetsägaren i Sverige som kan erbjuda sina fastigheter som en effektresurs till Svenska Kraftnät i frekvensregleringsmarknaden. Den utvecklade lösningen har nu även gjort att andra fastighetsägare på kort tid har kunnat följa efter, för att på större skala bidra till energisystemet. Som Power2U:s första kommersiella kund har Futurum Fastigheter implementerat lösningen i två fastigheter och väntar nu tillsammans med ÖrebroBostäder på att marknaden ska öppnas. 

*https://www.svt.se/nyheter/inrikes/brist-pa-el-hotar-delar-av-sverige