Vi skapar oberoende, tillsammans!

Rädda världen - en kilowattimme i taget.

Energisektorn står inför en stor förändring – från centraliserad, storskalig energiproduktion till lokal, decentraliserad produktion och lagring av energi, vilket ställer stora krav på utvecklingen av smarta och digitala energisystem.

Vi tror inte på det traditionella, linjära och centraliserade systemet, utan arbetar för ett decentraliserat, digitalt och flexibelt energisystem, baserat på förnybar energi. Vi skapar smarta energisamhällen och möjligheter för fastighetsägare att förstå, kontrollera och optimera fastighetens energisystem, och att tjäna på att vara en flexibel energianvändare. 

Om Power2U

Vi är ett ungt och innovativt bolag som arbetar tillsammans med fastighetsägare som vill vara med och bidra till en hållbar framtid genom att reducera och optimera sin värme- och elförbrukning. Fastigheterna agerar tillsammans som vinstgenererande energitillgångar för en hållbar stad och ett klimatneutralt energisystem. Vi slåss för en framtid med förnybar energi, för alla.

Vi tror att en förändring behövs nu, och att vi måste arbeta tillsammans för en hållbar framtid och för ett vettig och digitalt energisystem.

Siffror från Miljömärkning Sverige visar att 2 av 3 svenskar anser att ett företags miljöarbete är avgörande när de väljer arbetsgivare. Och över hälften av konsumenterna att det är viktigt att välja varumärken som bidrar positivt till samhället. Och vi håller med.

Historien om Power2U

Allt startade som ett projekt inom innovationsmotorn EIT InnoEnergy år 2015. En grupp visionärer uppmärksammade skiftningarna på energimarknaden och insåg behovet och värdet av en lokal systemoperatör. Power2U-initiativet föddes. 

Sedan dess har verksamheten ökat i storlek och omfattning. Power2U har beviljats finansiering från Energimyndigheten och Horizon 2020-programmet för att genomföra utvecklingsprojekt, validera konceptet och utveckla erbjudandet.

År 2018 bildade EIT InnoEnergy och fem regionala energibolag, Öresundskraft, Jämtkraft, Tekniska Verken, Jönköping Energi och Umeå Energi, det kommersiella bolaget Power2U Sweden AB.

Våra Partners

Under 2018 ingick EIT InnoEnergy och fem regionala energibolag i ett partnerskap för att ta Power2U till nästa nivå. Genom att kombinera ett internationellt nätverk tillsammans med en lång historia av modernisering av energisystem och en väletablerad marknadsnärvaro, bidrar de sex företagen till ett mer hållbart energisystem.