Om oss

Vår vision

Energisektorn står inför en fundamental förändring – från centraliserad, storskalig energiproduktion till lokal, decentraliserad produktion och lagring av energi, vilket ställer krav på utvecklingen av smarta energisystem.

Vi möjliggör omvandling från det traditionella, linjära och centraliserade systemet till ett decentraliserat, digitalt och flexibelt energisystem baserat på förnybar energi. Lösningen kan bidra till uppbyggnaden av smarta energisamhällen där Power2U skapar möjligheter för framtidens fastighetsägare att kontrollera och optimera fastighetens energisystem, och att tjäna på att vara en flexibel energianvändare. 

Om Oss

Power2U är ett ungt, innovativt bolag som erbjuder fastighetsägare möjlighet att reducera och optimera sin värme- och elförbrukning med hjälp av AI-baserade optimeringslösningar, samtidigt som fastigheterna agerar tillsammans som vinstgenererande energitillgångar för en hållbar stad och ett klimatneutralt energisystem. 

Vi hjälper fastighetsägare att optimera sina fastigheter och möjliggör transformationen av fastigheterna till vinstgenererande energitillgångar genom att skapa nya intäktsströmmar för fastighetsägarna.

Historien om Power2U

Power2U startade som ett projekt inom innovationsmotorn InnoEnergy Scandinavia år 2015. En grupp visionärer uppmärksammade skiftningarna på energimarknaden och insåg behovet och värdet av en lokal systemoperatör. Power2U-initiativet föddes. 

Sedan dess har verksamheten ökat i storlek och omfattning. Power2U har beviljats finansiering från Energimyndigheten och Horizon 2020-programmet för att genomföra utvecklingsprojekt, validera konceptet och utveckla erbjudandet. År 2018 bildade InnoEnergy och fem regionala energibolag, Öresundskraft, Jämtkraft, Tekniska Verken, Jönköping Energi och Umeå Energi, det kommersiella bolaget Power2U Sweden AB.

Våra Partners

Under 2018 ingick InnoEnergy och fem regionala energibolag i ett partnerskap för att ta Power2U till nästa nivå. Genom att kombinera ett internationellt nätverk tillsammans med en lång historia av modernisering av energisystem och en väletablerad marknadsnärvaro, bidrar de sex företagen till ett mer hållbart energisystem.