Rådgivning

Identifiera och realisera värde i nya energisystemet

Vi erbjuder energi- och strategirådgivning för att identifiera potential, optimera och effektivisera fastighetens energisystem och skapa mervärde med energilösningarna. Våra energiingenjörer erbjuder energianalyser av fastigheter som ligger till grund för att identifiera förbättringsmöjligheter och ta fram handlingsplaner. Rådgivningen inkluderar stöd i strategiutveckling för beståndets energieffektivisering, etablering och genomförande av pilotprojekt. Tjänsten erbjuder även rådgivning för standardisering och kvalitetssäkring vid teknikval samt samutveckling av kundanpassade tjänster för att maximera systemnyttan.