FlexHeat

Optimering och kontroll av fjärrvärme

FlexHeat är första generationens lösning för kontroll och optimering av värme och varmvatten i fastigheter. Lösningen moderniserar och digitaliserar fastighetens automationssystem för en enklare och mer effektiv drift av fjärrvärmesystemet. Ett digitaliserat och uppkopplat system förenklar den dagliga driften av fastighetens värmesystem.

En förbättrad drift och kontroll av fastighetens fjärrvärme ger minskade energikostnader, lägre driftkostnader och en minskad klimatpåverkan. Den öppna plattformen och det uppkopplade styr- och övervakningssystemet erbjuder en framtidssäker lösning som minskar risken för inlåsning i gammal teknik.

Nästa generation av FlexHeat kontrollerar fastighetens styrning via en molnbaserad lösning som bygger på artificiell intelligens. Fastighetens unika profil kombineras med externa data, rådande värmepriser och väderprognoser. Tjänsterna omfattar en rad applikationsmoduler och molnfunktionalitet som ger möjlighet att koppla upp systemet mot fjärrvärmeproducenter för att bidra till balansering av hela värmenätet. Detta ger minskade utsläpp och en effektivare energianvändning för både fastighetsägare och värmeproducenter.