FlexPool

Aggregering och delning av flexibilitet

FlexPool erbjuder ett virtuellt nätverk (Virtual Power Plant - VPP) som förvandlar fastigheter till vinstgenererande tillgångar genom aggregering och delning av flexibel energianvändning. Energitillgångar som värmepumpar, batterier och elbilsladdare ökar fastighetens potential för flexibel energianvändning. Genom att tidvis ändra energianvändningen till fördel för energisystemet stödjer fastigheterna energisystemet vid hög efterfrågan på elektricitet, vid effektbrist i elnätet eller vid överproduktion.


FlexPool ger fastighetsägare tillgång till externa intäktsströmmar genom försäljning av flexibel energianvändning till elmarknaden och maximerar den ekonomiska nyttan av fastighetsägares energiinvesteringar. När en fastighet ansluts till FlexPool nyttjas fastigheternas lokalt producerade energi fullt ut. Genom delning av överproduktion möjliggörs en balansering av det lokala elnätet och hela energisystemet. Denna infrastrukturoptimering minskar effektbrist och höga belastningar i elnätet, vilket idag utgör ett hinder för nyetablering av industrier och nya bostadsområden.