Digitaliserad fjärrvärme - Mer hållbart och
kundvänligt än någonsin

FlexHeat

Vår digitala tjänst digitaliserar och optimerar värmesystemet för din fastighet. Genom att samla in data och använda sig av väderleksrapporter såväl som avancerade algoritmer lär sig systemet fastigheten och användarnas beteende.

FlexHeat samlar in data från sensorer, som tillsammans med data från väderprognoser och energiföretagens fjärrvärmenätverk, optimerar byggnadernas och lägenheternas inomhusklimat och energiförbrukning i realtid.

Man sparar energi genom att hålla rätt temperatur i alla rum i ett hus heIa tiden. Genom att koppla bort själva uppvärmningen när varmvattenförbrukningen är som störst morgon och kväll och utnyttja värmen som finns lagrad i byggandens väggar, kan inomhustemperaturen hållas konstant samtidigt som värmeleveranserna till huset minskas. På så sätt jämnas lasten ut över dygnet vilket gör att pannor med oftast dyra och klimtovänliga bränslen inte behöver användas. Så lägre kostnader, mer hållbart och med bättre inomhusklimat.


FlexHeat - Digitaliserad fjärrvärme

FlexHeat är en tjänst som integreras i ditt befintliga system och göra om det till intelligenta digitala miljöer för en liten kostnad. Utformad för att bidra till byggnaders energieffektivitet genom att samla in data med hjälp av smarta sensorer och att tillämpa molnbaserade algoritmer som tar hänsyn till hur fastigheten beter sig: byggnadens energiprofil,  väderförhållanden och interna klimatförhållanden.


Arbeta tillsammans för en hållbar framtid

Vi vill arbeta med fler fastighetsägare som vill få koll på sin energikonsumtion, produktion och arbeta mer aktivt med sitt klimatavtryck. Hör av dig så berättar vi hur vi kan arbeta tillsammans!