Ett smart och optimerat energisystem för din fastighet

FlexPower

FlexPower är en molnbaserad optimeringslösning för fastigheter som reducerar effekttoppar med hjälp av fastighetens alla energitillgångar. Lösningen optimerar elanvändningen i fastigheten genom att kontrollera och samordna energitillgångar. Allt från solceller, värmepumpar, batterier och till och med elbilsladdare.

Genom att studera fastighetens energianvändning, väderdata och elpriser används AI och maskininlärning för att optimera energianvändningen och styra energitillgångarna. 

Genom att lagra energi i batterier, implementera dynamisk elbilsladdning och optimera användning av värmepumpar reduceras fastighetens effekttoppar och egenanvändning av solenergi maximeras. Med FlexPower kan fastighetsägare på så sätt minska energitoppar och öka lokal och förnybar elkonsumtion, vilket leder till minskade utsläpp och minskade elnätkostnader. 

FlexPower ger fastighetsägare tillgång till intäktsströmmar genom försäljning av flexibel energianvändning till elmarknaden och maximerar den ekonomiska nyttan av fastighetsägares energiinvesteringar. När en fastighet ansluts nyttjas fastigheternas lokalt producerade energi fullt ut.

Arbeta tillsammans för en hållbar framtid

Vi vill arbeta med fler fastighetsägare som vill få koll på sin energikonsumtion, produktion och arbeta mer aktivt med sitt klimatavtryck. Hör av dig så berättar vi hur vi kan arbeta tillsammans!