FlexPower

FlexPower – Optimering av elanvändning och effekttoppar

FlexPower är en molnbaserad optimeringslösning för fastigheter som reducerar effekttoppar med hjälp av fastighetens energitillgångar. Lösningen optimerar elanvändningen i fastigheten genom att kontrollera och integrera energitillgångar som bland annat solceller, värmepumpar, batterier och elbilsladdare. Genom att studera fastighetens energianvändning, väderdata och elpriser används artificiell intelligens och maskininlärning för att optimera energianvändningen och styra energitillgångarna. 

Genom att lagra energi i batterier, implementera dynamisk elbilsladdning och optimera användning av värmepumpar reduceras fastighetens effekttoppar och egenanvändning av solenergi maximeras. Med FlexPower kan fastighetsägare på så sätt minska månatliga energitoppar och öka lokal och förnybar elkonsumtion, vilket leder till minskade utsläpp och minskade elnätkostnader.