FlexView

Aggregerad visualisering och kontroll av energitillgångar

FlexView är ett visualiseringsverktyg som ger en fullständig överblick i realtid och av historiska data om fastigheters energianvändning och energitillgångar, samt energi- och kostnadsbesparingar.


Energidata visualiseras via en webbaserad portal, vilket ger en tydlig uppföljning av energianvändning och prestanda i fastigheten och dess energitillgångar. Lösningen möjliggör enkel integration av fastighetens alla energitillgångar för att erbjuda fastighetsägare en portal som visualiserar alla typer av energidata där inhämtning av data från externa källor stöds via enkla APIer. Med FlexViews användarvänliga design kan fastighetsägare enkelt följa upp energianvändningen från fastigheten och dess energitillgångar.  Lösningen kan integreras med FlexHeat och FlexPower för en förbättrad helhetsbild av fastighetens energisystem. 


Nästa generation av FlexView erbjuder avancerade energianalyser av det tekniska systemet för att identifiera möjligheter till reducering av energikostnader. Fastighetsägarna kan då använda FlexView som en helhetslösning för styrning, kontroll och konfigurering av fastigheternas alla energitillgångar och därigenom optimera den dagliga driften av fastigheterna.