Energilösningar

Energilösningar

Power2U erbjuder framtidens energilösningar som gör det enkelt för fastighetsägare att få kontroll över sina energitillgångar, energioptimera fastigheterna och dra nytta av möjligheterna i det framtida energisystemet. Vi erbjuder både rådgivning och tekniska lösningar för att hjälpa fastighetsägare med digitalisering och energieffektivisering av deras fastighetsbestånd.

FlexHeat

Optimering och kontroll av fjärrvärme

FlexHeat är första generationens lösning för kontroll och optimering av värme och varmvatten i fastigheter. Lösningen moderniserar och digitaliserar fastighetens automationssystem för en enklare och mer effektiv drift av fjärrvärmesystemet. Ett digitaliserat och uppkopplat system förenklar den dagliga driften av fastighetens värmesystem.

Läs mer

FlexPower

FlexPower – Optimering av elanvändning och effekttoppar

FlexPower är en molnbaserad optimeringslösning för fastigheter som reducerar effekttoppar med hjälp av fastighetens energitillgångar. Lösningen optimerar elanvändningen i fastigheten genom att kontrollera och integrera energitillgångar som bland annat solceller, värmepumpar, batterier och elbilsladdare.

Läs mer

FlexView

Aggregerad visualisering och kontroll av energitillgångar

FlexView är ett visualiseringsverktyg som ger en fullständig överblick av realtid och historiska data om fastigheters energianvändning och energitillgångar samt energi- och kostnadsbesparingar.

Läs mer

FlexPool

Aggregering och delning av flexibilitet

FlexPool erbjuder ett virtuellt nätverk (Virtual Power Plant - VPP) som förvandlar fastigheter till vinstgenererande tillgångar genom aggregering och delning av flexibel energianvändning.

Läs mer

Rådgivning

Identifiera och realisera värde i nya energisystemet

Vi erbjuder energi- och strategirådgivning för att identifiera potential, optimera och effektivisera fastighetens energisystem och skapa mervärde med energilösningarna.

Läs mer